top of page

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Mersis No: 0457005096600013

Ticaret Unvanı: Harmancı Etiket Fabrikaları Anonim Şirketi

Merkezi: İstanbul       

Taahhüt Edilen Ve Ödenen Sermaye Miktarı: 37.500.000,00 TL/37.500.000,00 TL

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Orhan Harmancı

Yönetim Kurulu Üyeleri: Osman Harmancı , Yasemin Harmancı

Bağımsız Denetçi  Ve Merkezi: Cantürk Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. / İstanbul

Sertifika Logolar

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret Sicil No: 93879/39138

Ticaret Unvanı

Harmancı Etiket Fabrikaları Anonim Şirketi

Ticari Adresi: Esenyurt Mahallesi, Selahattin Eyyubi Mah. 1346 Sokak No:6 İstanbul

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05.07.2023 tarihinde, saat: 10:30’da, : Esenyurt Mahallesi, Selahattin Eyyubi Mah. 1346 Sokak No:6 İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

        Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Orhan Harmancı

 

                           

GÜNDEM:

  1.  Başkanlık Divanının Seçimi

  2.  Sermayenin 37.500.000 TL’den 77.500.000 TL’ye  çıkması ile ilgili karar alınması

  3.  Artan sermayenin şirketin iç kaynaklarından karşılanması

  4.  Dilekler ve kapanış

 

Not: İlk toplantıda yeteri çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 12.07.2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin 05/07/2023 tarihinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mah. 1346 sokak No:6  adresinde saat 10:30.de yapılacak 2023 yılına ait  olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

 

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

 

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

bottom of page